بستن پنجره

1 2 3

شرکت تولیدی عایق رطوبتی نقره ای شرق

شرکت تولیدی عایق رطوبتی نقره ای شرق با هدف تامین بخشی از نیازهای جامعه و همچنین کسب درآمد از کارآمدترین راه که همانا تولید و فرآوری می باشد

توسط بخش خصوصی تاسیس گردید.

این شرکت تولیدی از سال 1382 تاکنون٬ توانسته گامهای بلندی را در راه توسعه محصولات٬ بهینه سازی تولید و ارتقاء کیفیت محصول بردارد.

از همان ابتدا هدف مدیریت برمبنای برآوردن نیاز مشتری به بهترین نحو جلب رضایت و اعتماد آن تا رسیدن به بازارهای جهانی بوده است.